Sponsor een Grootvruchtige meidoorn

crateagus azarolus (30) – crateagus tanacetifolia (31)

Info volgt…

Bloeitijd:

mei

Oogsttijd:

september

Geplant:

2

Bomen